The Fallon (hotel), Alkmaar

Z

Status van het project

Gerealiseerd

Start bouw

Jani 2019

Oplevering bouw

Mei 2020
Project The Fallon dVA

The Fallon (hotel), Alkmaar

Ontwikkeling: Transformatie van gevangenis naar hotel

In het oudste stadspark van Alkmaar is de 19e-eeuwse gevangenis ‘Schutterswei’ aan de Prins Bernhardlaan 16 getransformeerd tot een hotel. Momenteel is het in gebruik door The Fallon.

Geschiedenis
De gevangenis werd in 1884 geopend en beschikte destijds over 26 cellen. In 1893 werd de gevangenis uit te gebreid met totaal 104 cellen. De gevangenis kreeg met de uitbreiding ook een markante ingang aan de Prins Bernhardlaan met aan weerszijden dienstwoningen. Na deze uitbreiding werd het huis van bewaring nog enkele keren uitgebreid. Uiteindelijk bood de inrichting plek aan 122 gedetineerden. Het ontwerp van de inrichting is van de hand van rijksbouwmeester Johan F. Metzelaar (o.a. bekend van de koepelgevangenissen in Arnhem en Breda).

In het oudste gedeelte van het complex zijn op de begane grond de lounge en het restaurant gesitueerd. Een uitbreiding uit 1891 biedt plaats aan het grootste deel van de hotelkamers.

De cellengang laat nog steeds een duidelijke cellenstructuur zien. De cellen met karakteristieke elementen, structuur, troggewelven en afmetingen zijn gehandhaafd. Door twee voormalige cellen op gevarieerde wijze te koppelen zijn er hotelkamers gecreëerd. De trappartijen en galerijen met staalconstructie en donkere hardstenen platen in de cellengang zijn in geheel originele staat gebleven.

Aan de westzijde is de voormalige sporthal samen met de gevangenismuren gesloopt om het terras open te stellen voor voorbijgangers. Bij de ontwikkeling van de hotelfunctie is ernaar gestreefd de beleving van het gebouw als gevangenis te behouden, om de gasten ‘iets extra’s’ te bieden.
Werkzaamheden: projectmanagement, directievoering, bouwbegeleiding, wijzigen bestemmingsplan, opstellen RO, aanvraag omgevingsvergunning.

Partijen:

Opdrachtgever: Hotel Schutterswei Vastgoed bv
Ontwerp: KDRA architecten
Aannemer: Bouwbedrijf Bolten

Foto’s

Van het project