Strook van vijf (bouwkavels), Kolhorn

Z

Status van het project

Gerealiseerd

Start bouw

n.v.t.

Oplevering bouw

n.v.t.

Strook van vijf (bouwkavels), Kolhorn

Ontwikkeling: Sloop-nieuwbouw

Gelegen in het pittoreske Kolhorn, ligt de ontwikkeling ‘Strook van Vijf’ aan De Strook bestaande uit vijf ruime bouwkavels. Het project is gelegen achter de historische Westfriese Omringdijk, daar waar vroeger de donkere golven van de Zuiderzee tegen de dijk aansloegen, bevinden zich nu uitgestrekte weilanden, vaarten en sloten.

Het voormalige bedrijfsgebouw heeft sinds 1960 dienst gedaan als thuisbasis voor het Bouwbedrijf van Duinen alvorens Icorde de locatie betrok in 1985. Icorde realiseerde als metaalbewerkingsbedrijf diverse RVS producten, welke ze zelf fabriceerden en produceerden. De locatie heeft een geruime tijd leeggestaan en, voor zover bekend, zijn er meerdere plannen geweest met de locatie totdat deze in 2017 is aangekocht met als doel nieuwbouw te realiseren. De bestemmingsplanregels zijn ruim opgezet waardoor toekomstige bewoners een zekere ontwerpvrijheid hebben voor hun toekomstige woning.
Werkzaamheden: Projectmanagement, directievoering, wijzigen bestemmingsplan en opstellen RO.

Partijen:

Opdrachtgever: GTP Vastgoedontwikkeling b.v.
Ontwerp: Taats Architecten & Bouwkundigen
Aannemer: Niet van toepassing

Foto’s

Van het project